Vebjørn R. S. Olsen

KOMPETANSE:

  • Konseptutvikling og design
  • Teknisk prosjektledelse
  • Forventningsstyring
  • 3D-visualisering

BRENNER FOR:

  • Visuell kommunikasjon/planlegging
  • Animasjon
  • Elektronisk håndverk
  • Kunnskap

INSPIRERES AV:

  • Lek og gaming
  • Abstrakt kunst
  • Natur