William Onstad

KOMPETANSE:

  • Kundeservice
  • Kommunikasjon

BRENNER FOR:

  • Alternative læringsmiljø
  • Arenaer for fagutvikling.

INSPIRERES AV:

  • Positivitet
  • Mål
  • Kunnskapsrike mentorer og foredragsholdere