Bjørn Tumyr

KOMPETANSE:

 • Eventproduksjon
 • Prosjektledelse
 • Filmproduksjon og –regi
 • Teaterregi og scenografi
 • Utstilling og interaksjonsdesign
 • Idé og konseptutvikling

BRENNER FOR:

 • Skape engasjerende kommunikasjon gjennom inspirerende opplevelser

INSPIRERES AV:

 • De få som klarer å skape noe genuint nytt

Carl J. Onstad

KOMPETANSE:

 • Prosjektledelse og rådgivning
 • Strategisk utvikling av fagaktiviteter
 • Utvikling av virksomheter og forretningsområder

BRENNER FOR:

 • Utvikle arenaer for kompetanseutvikling
 • Delingskulturen i norsk IT- bransje
 • Kompetanse- og kulturbyggende fagaktiviteter for teknologibedrifter og communities

INSPIRERES AV:

 • De frivillige fagmiljøene
 • Kunnskapsdeling
 • Muligheter

Janece Mack Roald

KOMPETANSE:

 • Rådgivning og strategi
 • Prosjekt- og teamledelse
 • Eventproduksjon
 • Fagutvikling
 • Idé og konseptutvikling

BRENNER FOR:

 • Høy faglig integritet
 • Kunnskap
 • Nysgjerrighet

INSPIRERES AV:

 • Leger uten grenser
 • Ekte folk 
 • Fjell, snø og hav