Sånn
jobber vi
_

Macsimum samarbeider med leverandør om de siste tekniske detaljene som skal på plass før gjennomføringen av arrangementet
Tallet 1


Here we go!

I et oppstartsmøte presenterer vi oss og blir kjent. Vi får en brief slik at vi forstår oppgaven, formålet og strategien bak. Innsikt og oversikt! Vi lufter første tanker og idéer, og avklarer ansvar, forventing og budsjett.

Pil-ikon
Tallet 2


Planlegging.
Prosjektledelse.

Tallet 2

Vi sørger for planverk, milepæler og fremdrift – med prosjektverktøy og kjøreplaner. Vi får mannskapet på plass og i gang, definerer roller og henter inn og avtaler med underleverandører. Vi sjekker og holder av venue. Økonomistyring, HMS, tillatelser og formaliteter tas hånd om. Struktur, ordning og reda!

Pil-ikon
Behind the scenes event
Tallet 3
Pil-ikon
Tallet 3


Konsept.
Rød tråd.
Innhold.

Coaching av foredragsholder før konferansen starter
Photo: Ard Jongsma. Stillwords

Vi utvikler innhold fra første ideer til ferdigspikra program. Vi finner konsept og form på arrangementet, ja, iscenesetter en verdifull totalopplevelse for alle som deltar på arrangementet. Foredrag, innledere, underholdningsinnslag og konferansier – vi researcher, booker og briefer. Sammen syr vi den tematiske røde tråden som sikrer dramaturgi og et engasjert publikum, ja, magi i salen!

Tallet 4


Teknikk.
Logistikk.

Pil-ikon
Tallet 4

Vi holder i den tekniske produksjonen. Samler løse tråder, sørger for at alle leverer på sitt område, drar i samme retning. Lager dekor, design og scenografi. Lyd, lys, scene, skjerm, AV, streaming – vårt tekniske team har stålkontroll på alt det tekniske. Uten mat og drikke duger helten ikke, we fix! Invitasjoner og promotering – likeså

Teknisk rigg event
Pil-ikon
Tallet 5
Tallet 5


Gjennomføring.
Feiring!

Pil-ikon
Publikum event

Knirkefritt og flyt, det er målet når arrangementet etter nøye planlegging endelig går av stabelen. Med topp arbeidsinnsats loser vi det alltid i havn med stil og smil. Ingenting gjør oss mer glad når arrangementet svinger, når det vi sammen har jobbet for er velllykket og skaper verdi. Etter vel gjennomført unner vi oss gjerne en feiring med oppdragsgiver – fordi vi alle fortjener det!

Mann som fester lavalier mikrofon